Lineas wint VOKA Charter Duurzaam Ondernemen voor derde keer op rij

23 juni 2020

Nieuws

Vandaag won Lineas het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen voor de derde keer op rij. Het charter is het bewijs dat Lineas initiatieven realiseert in het kader van duurzame ontwikkeling, zowel op economisch, sociologisch als ecologisch vlak. Aangezien Lineas het VOKA Charter drie opeenvolgende jaren heeft gewonnen, ontvangt het bedrijf in oktober de UN Action Award for Sustainable Business als eerste Belgische transportonderneming.

Tegen 2030 zal het vrachtvervoer over de weg toenemen met 30%. Als we geen actie ondernemen zullen onze wegen nog meer dichtslibben dan vandaag en zal de CO2-uitstoot exponentieel groeien. Lineas neemt nu al een voortrekkersrol op in de modal shift, om vrachtvervoer te verschuiven van de weg naar het spoor.

Geert Pauwels, CEO van Lineas: “Het VOKA Charter is een mooie erkenning voor het team van alle inspanningen die we de voorbije jaren gedaan hebben om enerzijds de Modal Shift te promoten naar onze klanten, en anderzijds om onze eigen manier van werken duurzamer te maken. Het is een boost om onze ambitie te blijven verderzetten om goederentransport in heel Europa te verschuiven van de weg naar het spoor.”

Dankzij deze ambitie staat duurzame ontwikkeling centraal in de kernactiviteiten van Lineas. Dit zorgt in de komende jaren voor 9 keer minder CO2-uitstoot, 6 keer minder energieverbruik en 8 keer minder luchtvervuiling. Naast deze belangrijke klimaatuitdagingen onderneemt Lineas ook actie rond andere duurzaamheidsaspecten, zoals het omgaan met schaarse grondstoffen, verder investeren in haar menselijk kapitaal en het anticiperen op de behoeften van morgen.

Een greep uit de duurzaamheidsprojecten van het bedrijf:

  1. Lineas vervangt de remmen op haar wagons om ze stiller te maken. Tegen 2020 zal 85% van het eigen rollend materieel aangepast zijn.
  2. Lineas heeft haar locomotieven uitgerust met energiemeters om ecologisch rijden te verbeteren. Dit wordt ondersteund door permanente bijscholing van de bestuurders.
  3. Lineas is stichtend lid van een aantal coalities die de volumes goederentransport over het spoor willen verdubbelen tegen 2030: Rail Freight Forward, Belgian Rail Freight Forum, 4F.
  4. Lineas werkt samen met de ngo Natuurpunt om 10.000 m² bomen te planten in een natuurgebied in België om zo de biodiversiteit te bevorderen. 

Over het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen

Bij het onderteken van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen in 2017 heeft Lineas zich geëngageerd om:

  • Proactief duurzame ontwikkeling te integreren in haar beleid;
  • Objectieven en concrete acties te definiëren in lijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN;
  • Te rapporteren over resultaten aan een evaluatiecomité;
  • Extern te communiceren over initiatieven

VOKA heeft een aantal experten in duurzame ontwikkeling aangeduid om de ingediende projecten te toetsen aan het naleven van de 17 SDGs van de VN.

Over de Sustainable Development Goals van de VN

De 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties geven een wereldwijd erkend kader om duurzame initiatieven te ontwikkelen op verschillende maatschappelijke niveaus. www.sdgs.be

Nieuws