De toekomst vraagt om meer goederenvervoer per spoor

27 mei 2020

Nieuws

In tijden als deze zien we hoe cruciaal GOEDERENVERVOER PER SPOOR is voor het dagelijkse functioneren van landen en bedrijven. Zonder GOEDERENVERVOER PER SPOOR zou het risico op tekorten aan essentiële producten zoals drinkwater, voedsel en medicijnen veel groter zijn. Europa heeft GOEDERENVERVOER PER SPOOR meer dan ooit nodig. Onze gezamenlijke visie is dat het GOEDERENVERVOER PER SPOOR moet worden omgevormd tot een performante, efficiënte en duurzame ruggengraat van het Europese transportsysteem ten behoeve van de maatschappij.

Het moet nu gebeuren. We hebben tien jaar tijd om de radicale overstap naar duurzaam transport te maken en onze klimaatdoelstellingen haalbaar te houden. Laten we met de Green Deal de kans grijpen om de juiste context te creëren voor de Modal Shift. Laat ons het spoor opnieuw uitvinden en de status quo in de transportwereld in vraag stellen. Iedereen die hier aanwezig is, zou zich achter de doelstelling van de Modal Shift moeten scharen: spoorondernemingen, infrastructuurbeheerders, beleidsvormers, iedereen. Ik hoop dat het spoor tegen 2030 de ruggengraat van het Europese transportsysteem is.” - Geert Pauwels, CEO van Lineas

Meer GOEDERENVERVOER PER SPOOR voor onze economieën

De sector GOEDERENVERVOER PER SPOOR speelt een sleutelrol in de instandhouding van Europese industriële en commerciële netwerken. Terwijl andere transportmodi tot stilstand zijn gekomen of te maken hebben gehad met enorme beperkingen tijdens crisissen zoals die welke we nu meemaken, zorgt het GOEDERENVERVOER PER SPOOR voor 100% van de bestellingen van klanten. Onze uitgestrekte territoriale uitvoering hangt nauw samen met de territorialiteit van de Europese industrieën en met de havenverbindingen. Ze verleent Europa ook soevereiniteit ten opzichte van andere continenten. Bovendien is de vervoerscapaciteit van het GOEDERENVERVOER PER SPOOR enorm: met een paar machinisten kan één trein evenveel vervoeren als ongeveer 40 vrachtwagens. De toekomst vraagt om meer GOEDERENVERVOER PER SPOOR omdat het GOEDERENVERVOER PER SPOOR in staat is om de relocatie van de industriële productie op het continent te ondersteunen.

 

Meer GOEDERENVERVOER PER SPOOR voor het klimaat

De menselijke, maatschappelijke en financiële kosten van de gezondheidscrisis die de wereld heeft getroffen, zijn gigantisch. Het geeft ons een idee van de gevolgen die de opwarming van de aarde zal hebben voor ons leven en de economie als we nu niet meer doen. In het verleden was de goederenvervoersector verantwoordelijk voor een groot deel van de vervuilende CO2-uitstoot. Het GOEDERENVERVOER PER SPOOR keert het tij. GOEDERENVERVOER PER SPOOR is enorm efficiënt gebleken in het terugdringen van de CO2-uitstoot (9 keer minder uitstoot dan het wegtransport!) De toekomst vraagt om meer GOEDERENVERVOER PER SPOOR omdat GOEDERENVERVOER PER SPOOR ons zal helpen ons continent tegen 2050 CO2-neutraal te maken, zoals voorgeschreven in de Europese Green Deal. De enige manier waarop we de doelstellingen van de Green Deal kunnen bereiken, is met meer GOEDERENVERVOER PER SPOOR.

 

Meer GOEDERENVERVOER PER SPOOR voor de toekomst

De huidige gezondheidscrisis heeft de omstandigheden voor de meeste sectoren verslechterd. Dit geldt ook voor het GOEDERENVERVOER PER SPOOR: in de periode van half februari tot eind april 2020 leed de sector een omzetverlies van naar schatting bijna 1 miljard euro*. Geëxtrapoleerd over de rest van het jaar zou het totale verlies wel eens 4 miljard euro** kunnen bedragen in 2020.

Omdat GOEDERENVERVOER PER SPOOR een oplossing is voor onze toekomst, heeft de sector meer dan ooit nood aan ondersteuning op korte en lange termijn door Europese en nationale overheden.

 

RAIL FREIGHT FORWARD voor onze toekomst

RAIL FREIGHT FORWARD (RFF) is de drijvende kracht achter een pan-Europese coalitie van spoorwegondernemingen, industriepartners en vakbonden. Ons doel is om een performant en duurzaam netwerk voor GOEDERENVERVOER PER SPOOR te creëren in het Europa van vandaag en het Europa van morgen. De leden en partners van de RFF-coalitie investeren tijd en moeite in, en zetten capaciteit in voor, projecten die het GOEDERENVERVOER PER SPOOR voortdurend vooruithelpen ten behoeve van de samenleving.

GOEDERENVERVOER PER SPOOR is de weg vooruit als we het leefbare en duurzame Europa van de toekomst willen realiseren.

 Voor gedetailleerde informatie over lopende projecten kunt u terecht op: uic.org - cer.be - railfreightforward.eu 

Nieuws