Hoe mobiliteitsvraagstukken en klimaatkwesties oplossen.

30 november 2016

Blog

Het Federaal Planbureau verwacht momenteel dat het goederenverkeer tussen 2015 en 2020 met zes procent zal toenemen.

Het wegvervoer heeft zijn grenzen bereikt, maar dat betekent niet dat de logistieke sector niet meer kan groeien. De spoorwegsector wil de komende vijf jaar 75 % meer goederen vervoeren dan nu het geval is. Hierdoor wordt het aandeel van het spoor 1 % per jaar groter. Omdat het vervoer per spoor tot acht keer minder koolstofdioxide uitstoot en de lucht veel minder vervuilt dan wegtransport, heeft dit een directe impact op de Belgische klimaatdoelstellingen. Er kunnen maar liefst 32.000 vrachtwagens per dag van onze wegen worden gehaald.

Competitieve spoorproducten zorgen ervoor dat het spoorgebruik toeneemt en dat België zijn rol van logistiek centrum behoudt.

Verladers of vervoerders denken vaak dat het spoorvervoer traag, onbetrouwbaar en niet erg flexibel is. De voorbije jaren is B Logistics uitgegroeid tot een financieel gezond bedrijf. Het heeft de kwaliteit van het vrachtvervoer per spoor drastisch verbeterd en een innovatief spooraanbod ontwikkeld. Tegenwoordig biedt B Logistics competitieve spoorproducten aan via zijn Green Xpress Network*. Deze producten beantwoorden volledig aan de eisen van de klant: een duurzame transportoplossing, korte transittijden, hoge frequentie, betrouwbaarheid en transparantie binnen Europa.

Belangrijke industriële groepen uit de staalsector, chemie en autoassemblage kiezen nadrukkelijk voor deze kwaliteitsvolle spoorproducten. De stiptheid bedraagt ongeveer 95 %, de diensten zijn gevarieerd en de prestaties uitstekend. Net als B Logistics zetten ze zich in voor een modal shift naar het spoorvervoer.

Het Federaal Planbureau verwacht momenteel dat het goederenverkeer tussen 2015 en 2020 met zes procent zal toenemen. B Logistics is ervan overtuigd dat het, samen met collega's uit de sector en de binnenvaart, deze voorspelde groei van het goederenvervoer kan opvangen met een daadwerkelijke modal shift. De spoorwegsector wil de komende vijf jaar 75 % meer goederen vervoeren dan nu het geval is. Dit betekent een jaarlijkse groei van 1 % voor het aandeel van het spoorvervoer (momenteel 8 %). B Logistics is ervan overtuigd dat het een belangrijke bijdrage kan leveren dankzij zijn competitieve en kwaliteitsvolle spoorproducten.

Bij B Logistics bieden we momenteel een waardig alternatief voor wegtransport. Ik doe een warme oproep aan vervoerders en verladers om hun vooroordelen over het spoor opzij te schuiven en ons gemoderniseerde spooraanbod uit te proberen. Onze samenleving, mobiliteit en klimaat kunnen er alleen maar op verbeteren.

Goederenvervoer per spoor kan de uitstoot van koolstofdioxide tegen 2021 met 400.000 ton per jaar verminderen.

Omdat het vervoer per spoor tot acht keer minder koolstofdioxide uitstoot dan wegtransport, heeft dit een directe impact op het milieu. Met een jaarlijkse groei van 1 % van het spooraandeel in de modal split, zal er vanaf 2021 per jaar 406.000 ton minder CO2 worden uitgestoten dankzij het goederenvervoer per spoor. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Belgische klimaatdoelstellingen.

Het spoorvervoer heeft niet enkel een positief effect op de Co2-uitstoot. Er worden ook minder NOx (stikstofoxyden) uitgestoten: 94 % minder dan bij het wegvervoer. De uitstoot van fijnstof is bij de trein 44 % lager dan bij de vrachtwagen.

B Logistics teert niet enkel op de intrinsieke voordelen van het spoorvervoer. Het bedrijf rolde ook een eco-driving programma uit bij al zijn machinisten. Hierdoor daalde het gemiddelde elektriciteitsverbruik per rit met meer dan 20 %.

Meer goederen op het spoor resulteert in 9 % minder vrachtwagens op de weg

De mobiliteitsproblemen komen dagelijks aan bod in de media. Nochtans is er een competitief alternatief waarop vervoerders en verladers nog te weinig beroep doen. Met 1 trein kan de vracht van 50 vrachtwagens worden vervoerd. Bovendien is het spoor een pak veiliger dan het wegvervoer.

Ten opzichte van een toekomstscenario waarbij het marktaandeel van het wegtransport onveranderd op 77,7 % zou blijven, zouden maar liefst 32.000 vrachtwagens per dag op onze wegen worden vermeden. Hierdoor zou de congestie kunnen afnemen, zelfs bij sterk stijgende volumes in het havenverkeer.

*Green Xpress Network: Het Green Xpress Network is een netwerk van rechtstreekse, snelle, betrouwbare en frequente spoorverbindingen tussen België en economische hubs in Europa (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Slowakije, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, Zweden, Roemenië). De treinen rijden volgens een vaste dienstregeling, zodat de klanten op de hoogte zijn van de vertrek- en aankomsttijden (siding-to-siding). De gemiddelde stiptheid van de Xpress-producten bedraagt meer dan 95 %, wat ongeëvenaard is in de markt. Door de goederenstroom te combineren biedt B Logistics een uiterst competitief spoorproduct aan en benut het bedrijf de voordelen van het spoor ten volle.

Nieuws