• Home
 • Nieuwsoverzicht
 • Bernard Gustin benoemd tot onafhankelijk bestuurder en nieuwe uitvoerend voorzitter van Lineas

Bernard Gustin benoemd tot onafhankelijk bestuurder en nieuwe uitvoerend voorzitter van Lineas

03 februari 2022

Nieuws

Brussel, 3 februari 2022 – LINEAS KONDIGT STRUCTURELE VERANDEREN AAN IN DE RAAD VAN BESTUUR

 • Lineas kondigt structurele wijzigingen in de raad van bestuur aan. De spoorvrachtoperator wil daarmee de leiding van de groep verstreken, om het transformatieplan te versnellen en de prestaties te verbeteren. Deze veranderingen zijn nodig gezien de Covid-19 pandemie en andere structurele economische uitdagingen de resultaten van Lineas hebben beïnvloed.
 • De raad van bestuur besliste over volgende structurele wijzigingen:
  • De algemene vergadering van Lineas versterkt de raad van bestuur en benoemt Bernard Gustin tot nieuwe onafhankelijke bestuurder, die door de raad van bestuur tot uitvoerend voorzitter werd verkozen;
  • Gilles Mougenot neemt de verantwoordelijkheid op zich van vicevoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het nieuwe – nog op te richten – benoemingscomité;
  • Geert Pauwels treedt terug als bestuurder en CEO
  • Bernard Gustin zal het Lineas Management team aansturen, dat collectief de verantwoordelijkheid neemt voor het dagelijks bestuur van de groep.
 • Als uitvoerend voorzitter zal Bernard Gustin zich concentreren op drie belangrijke taken: (1) Het executief comité aansturen bij het uitvoeren en versnellen van het lopende transformatieplan. Dit heeft als doel de prestaties van Lineas terug naar pre-COVID niveau te tillen. (2) Een strategie ontwikkelen die Lineas zijn relevantie verhoogt als Europa’s grootste private spoorvrachtoperator door het bedrijf te positioneren als een strategische speler in de realisatie van Europa's Green Deal en in de liberalisering van het goederenvervoer per spoor. (3) En ten laatste, een aangepaste financieringsstrategie aanbevelen om Lineas in staat te stellen de ambitieuze economische en maatschappelijke doelstellingen te bereiken, naast de structurele herfinancieringsprojecten die in 2021 werden uitgevoerd.

Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator in Europa die premium spoorproducten en totale logistieke oplossingen van deur tot deur aanbiedt in Europa. De visie en missie van Lineas focust zich op het realiseren van de modal shift in heel Europa. Die modal shift is een sleutelelement om Europa's "Fit for 55" klimaatambities te bereiken. Om dit te verwezenlijken, zal Lineas onverminderd inzetten op de verdere ontwikkeling van spooroplossingen van topkwaliteit op Europees niveau om zo een echte pan-Europese speler te worden. Daarmee zal het zijn voetafdruk in Europa vergroten en een superieure klantenservice ontwikkelen. De pandemiejaren ’20 en ’21 waren moeilijk, voornamelijk door een combinatie van de Coronapandemie, de sterk verstoorde bevoorradingsketens, de overstromingen in juli en belangrijke infrastructuurproblemen in Europa. Daarom zal Lineas haar transformatieplan verder versnellen om haar financiële resultaten terug naar het niveau te brengen van voor de Coronacrisis. Tegelijkertijd blijft Lineas investeren in verdere digitalisering om de operationele prestaties en de klantervaring te verbeteren.

In het kader van deze verschillende uitdagingen, en om het transformatieproces te versnellen, heeft de raad van bestuur van Lineas besloten om enkele structurele wijzigingen aan te brengen in de leiding van de groep. Bernard Gustin wordt benoemd tot onafhankelijk bestuurder en wordt uitvoerend voorzitter van Lineas. Bernard Gustin is een zeer ervaren en gewaardeerd kaderlid met een uitgebreide staat van dienst als voorzitter of CEO in industriële transformaties. Zijn netwerk in België en Europa zal belangrijk zijn om de industrie en andere stakeholders te verenigen rond de modal shift.  Hij zal zijn andere mandaten als voorzitter of lid van de raad van bestuur behouden.

Gilles Mougenot vertegenwoordigt Lineas als meerderheidsaandeelhouder en neemt de taak op zich van vicevoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het nog nieuw op te richten benoemingscomité. "Wij zijn verheugd Bernard te verwelkomen als nieuwe uitvoerend voorzitter en te kunnen steunen op zijn uitgebreide ervaring inzake mobiliteit".

De raad van bestuur wil Geert Pauwels bedanken voor zijn bijdrage als CEO van de Lineas groep gedurende de afgelopen 12 jaar. Geert heeft de zwaar verlieslatende NMBS-divisie met succes geherstructureerd en vervolgens omgevormd tot Europa's grootste private spoorwegmaatschappij voor goederenvervoer met een duidelijk doel tot modal shift.

Met deze belangrijke veranderingen zal Lineas de nodige stappen zetten om de groep op het juiste spoor te zetten naar een veelbelovende toekomst. Privaat spoorvrachtvervoer is een sleutelelement in het bereiken van Europa's ambities om tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent te worden.

 

Foto Frank Berweger

 

Nieuws