30% in 2030: Haven van Rotterdam en Rail Freight Forward werken nauw samen aan multimodaliteit

11 oktober 2019

Nieuws

Rail Freight Forward (RFF), een coalitie van Europese spoorgoederenvervoerders, wil de negatieve impact van het vrachtvervoer op onze planeet en mobiliteit drastisch verminderen. De boodschap van RFF om ter verbetering van het klimaat, de luchtkwaliteit en de mobiliteit het modaal aandeel van het spoorgoederenvervoer te vergroten, wordt met de campagne Trein van Noach al bijna een jaar door heel Europa verspreid.

30% in 2030: Haven van Rotterdam en Rail Freight Forward werken nauw samen aan multimodaliteit.

 • Een combinatie van spoorgoederenvervoer en verscheping voor bestendige transportgroei in Europa wat betreft duurzaamheid, veiligheid en infracapaciteit.
 • Samenwerking met de Klimaatconferentie COP 25 – 1 container wordt verscheept naar Chili

  (Rotterdam, 10 oktober 2019) – Wat in december 2018 op de COP24 begon met twee containers in het Poolse Katowice is uitgegroeid tot een sterke Europese beweging.

  Rail Freight Forward (RFF), een coalitie van Europese spoorgoederenvervoerders, wil de negatieve impact van het vrachtvervoer op onze planeet en mobiliteit drastisch verminderen. De boodschap van RFF om ter verbetering van het klimaat, de luchtkwaliteit en de mobiliteit het modaal aandeel van het spoorgoederenvervoer te vergroten, wordt met de campagne Trein van Noach al bijna een jaar door heel Europa verspreid. En binnenkort gebeurt hetzelfde in Zuid-Amerika. Vandaag wordt de Trein van Noach, de klimaatambassadeur van Rail Freight Forward, namelijk vanuit de haven van Rotterdam verscheept naar de mondiale VN-klimaatconferentie COP25 in het Chileense Santiago.

  RFF: een echte kans om het klimaat te redden
  Door vrachtvervoer komt elk jaar 275 miljoen ton CO2 in de lucht terecht. In het Akkoord van Parijs van 2016 werd duidelijk gesteld dat als meer goederen per spoor worden vervoerd, we de meeste kans hebben om die hoeveelheid drastisch te beperken. Daartoe moet het spooraandeel in het vrachtvervoer worden vergroot van 18% tot minstens 30% in 2030.

  Spoorgoederenvervoer biedt een groot aantal duurzame voordelen. In cijfers uitgedrukt, betekent dit het volgende:
  • Bij spoorgoederenvervoer is er 5 keer zo weinig geluidsoverlast.
  • Bij spoorgoederenvervoer is het energieverbruik 6 keer zo laag.
  • Bij spoorgoederenvervoer is er 8 keer zo weinig luchtvervuiling.
  • Bij spoorgoederenvervoer is er 9 keer zo weinig CO2-uitstoot.
  • Spoorgoederenvervoer kost de samenleving 12 keer zo weinig als wegvervoer.
  • Bij spoorgoederenvervoer is er 21 keer zo weinig CO2-uitstoot in Europa.
  • Bij spoorgoederenvervoer vallen 85 slachtoffers minder.

  Samen met de haven van Rotterdam op weg naar multimodaliteit
  RFF heeft dit jaar al veel bereikt en ligt op schema om Europa te mobiliseren en zijn doel 30% in 2030 te verwezenlijken. “Met een trein door Europa rijden moet net zo eenvoudig worden als rijden met een truck. RFF stuwt die boodschap voort”, zegt Geert Pauwels, CEO van Lineas. Het eerste wat RFF deed, was spoorwegmaatschappijen, stakeholders en politici actief betrekken bij het initiatief om aldus het spoorgoederenvervoer te stimuleren door een gezamenlijk stappenplan voor de komende jaren te formuleren en een concreet plan van aanpak. Daarom werd de bewustmakingscampagne Trein van Noach gestart als de succesvolle boodschapper van het initiatief van RFF.

  Afscheidsevenement voor de Trein van Noach in de haven van Rotterdam
  Op 11 oktober nemen vooraanstaande gasten uit de politiek, diverse sectoren en de media deel aan het exclusieve Jaarevenement van de Trein van Noach, onder wie Vera Tax (Europees Parlementslid), Kees van den Burg (directeur-generaal Mobiliteit bij het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Allard Castelein, de CEO van de haven van Rotterdam, en de CEO’s van de bij RFF aangesloten spoorwegmaatschappijen.

  In audiovisuele presentaties met de CEO’s van RFF wordt getoond wat de coalitie dit jaar al met zijn Trein van Noach heeft bereikt en hoe de spoorwegexploitanten verder werken aan hun doel 30% in 2030.

  Een van de hoogtepunten zijn de straatkunstenaars van de community OK-Kunst, die ter plekke live een container gaan bespuiten bij de terminal.

  De volgende campagne van RFF gaat over multimodaliteit. De haven van Rotterdam streeft naar CO2-neutrale activiteiten en terminals en is daarmee een cruciale partner voor duurzame multimodaliteit. Onze emissieloze goederentreinen komen aan bij de emissieloze haventerminals, waar de goederen per schip verder worden vervoerd. Deze samenwerking tussen trein en schip is multimodaliteit in de praktijk.

  Over Rail Freight Forward
  Rail Freight Forward is een coalitie van Europese spoorgoederenvervoerders die het negatieve effect van goederenvervoer op onze planeet en mobiliteit drastisch willen verminderen door innovatie en een intelligentere vervoersmix.

  De coalitie wil het modale aandeel van het goederenvervoer per spoor tussen nu en 2030 met 30% verhogen, omdat dit macro-economisch gezien de beste oplossing voor Europese groei is. Ze probeert spoorwegmaatschappijen, infrastructuurbeheerders en beleidsmakers in Europa tot actie aan te zetten om deze modal shift tot stand te brengen.

  Rail Freight Forward is een brede, voortdurend groeiende coalitie die uit spoorgoederenvervoerders bestaat en door de sectorverenigingen CER, UIC, EFRA en VDV wordt gesteund.

  De huidige leden van de Rail Freight Forward-coalitie zijn BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, GreenCargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, Rail Cargo Group, SBB Cargo, SNCF Logistics en ZSSK Cargo, Renfe Mercancías.

  https://www.railfreightforward.eu/

Nieuws