Lineas voert toeslag in om stijgende energiekosten voor spoorvervoer te dekken

18 maart 2022

Nieuws

Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator van Europa, kondigde vandaag aan dat ze vanaf 1 april 2022 een dynamische energietoeslag zal toepassen op al haar transporten om de stijgende energieprijzen te compenseren. Hoewel een dergelijke toeslag gebruikelijk is voor andere transportmodi, is Lineas de eerste spoorwegonderneming die deze maatregel invoert. Ze verwacht dat andere spelers op de markt dit voorbeeld zullen volgen.

De energieprijzen rijzen momenteel de pan uit als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de bezorgdheid over mogelijke bevoorradingstekorten. Op de EEX, Europa’s belangrijkste energiemarkt, is de spotprijs per megawattuur meer dan verdrievoudigd in vergelijking met de gemiddelde prijzen in 2021. Ook diesel, die spoorwegondernemingen nodig hebben waar elektrische locomotieven niet kunnen rijden, is aanzienlijk duurder geworden.

 

Deze economische tegenspoed heeft een niveau bereikt dat Lineas niet meer kan opvangen. Om een duurzaam spoorvrachtaanbod te garanderen, moet de onderneming de energiekosten aan haar klanten doorberekenen.

Lars Redeligx, Chief Commercial Officer bij Lineas: ‘Iedereen die naar het benzinestation rijdt, ziet hoe de energieprijzen de pan uit rijzen. Ook de spoorwegondernemingen lijden daar massaal onder. We kunnen niet de enige vervoerswijze blijven die de stijgende energiekosten niet doorberekent. Dit geldt zeker voor private ondernemingen zoals wij, maar zelfs voor concurrenten in staatseigendom kan de oplossing niet zijn dat de belastingbetaler hun stijgende energierekening moet betalen. Om die reden zal Lineas een dynamische energietoeslag toepassen om duurzame spoorvervoersoplossingen te kunnen bieden.’

Lineas is van plan de dynamische energietoeslag per 1 april 2022 in te voeren en heeft daarvoor momenteel contact met haar klanten. De toeslag is bedoeld om de stijgende energiekosten van Lineas op te vangen en houdt rekening met afdekkingsmechanismen die de kostenstijging van de onderneming beperken. De toeslag wordt toegepast bovenop de vervoersopbrengsten en zal maandelijks worden aangepast aan de ontwikkeling van de energieprijzen en rekening houden met eventuele energie-compensaties door nationale overheden. Dit zal op de website van de onderneming worden bekendgemaakt. De toeslag verschilt tussen binnenlands en internationaal vervoer om rekening te houden met verschillen in de manier waarop energie op verschillende markten aan spoorwegondernemingen in rekening wordt gebracht. Bij de huidige spotprijs van 300 euro per megawattuur zal de toeslag variëren tussen 3,5% (Nederland) en 8,1% (Duitsland).

Eerste dynamische energietoeslag voor spoorvrachtvervoer

Energietoeslagen zijn gebruikelijk in de vervoersector, bv. in de vorm van dieseltoeslagen voor wegvervoer of de brandstoftoeslag in de luchtvracht. Spoorvrachtoperatoren hebben lange tijd de energiekosten ingecalculeerd als onderdeel van de jaarlijkse contractonderhandelingen. In de huidige marktomstandigheden, met sterk stijgende energieprijzen, zijn deze berekeningen voor Lineas niet meer haalbaar.

‘De invoering van een energietoeslag had in de spoorwegsector al veel eerder moeten gebeuren. Wij zijn de groenste vervoerswijze met 90% minder CO2-uitstoot in vergelijking met het wegvervoer en verbruiken 6 keer minder energie dan vrachtwagens. Toch zijn we niet immuun voor de sterk stijgende energiekosten. Als we onze maatschappelijke missie willen veiligstellen en onze klanten willen blijven bedienen, moeten we een energietoeslag invoeren, zoals dat ook in andere sectoren gebruikelijk is,’ besluit Redeligx.

Nieuws