Lineas gaat samenwerking voor lange termijn aan met Beacon en Ermewa voor sale-and-leaseback van rollend materieel

19 november 2021

Nieuws

Lineas kondigde vandaag aan dat het met Beacon en Ermewa een partnerschap aangaat voor de sale-and-leaseback van een deel van zijn rollend materieel. Deze transactie maakt het voor Lineas mogelijk om alle senior kredietfaciliteiten/niet-achtergestelde kredieten af te lossen en de financiële buffers te versterken. Bovendien zorgt deze samenwerking voor meer flexibiliteit en komen er extra financiële middelen vrij om te investeren in de verdere transformatie van de onderneming en haar Europese groeistrategie.
Lineas is bijzonder blij met dit lange-termijnpartnerschap met het Luxemburgse Beacon en het Franse Ermewa. De overeenkomst betreft de sale-and- leaseback op lange termijn van 109 T77 diesellocomotieven (gespreid over de periode 2021-2023), en zo’n 4.000 wagons in 2021.

Jan De Raeymaeker, CFO van Lineas: "Deze sale-and-leaseback transactie is een belangrijke stap in onze transformatie richting een asset-light onderneming. We weten ons hierdoor niet alleen verzekerd van de toegang op lange termijn tot deze strategische activa, maar tegelijkertijd zorgt deze transactie ook voor de nodige flexibiliteit zodat we kunnen up- of down-scalen in functie van een marktomgeving die continu evolueert. Deze transactie maakt een verdere versterking van onze financiële buffers en de aflossing van al onze uitstaande bankschulden mogelijk. Het kapitaal dat zo vrijkomt, zal ook worden gebruikt om onze transformatie en Europese groeistrategie te versnellen."

Kurt Coffyn, COO van Lineas: "Met Beacon en Ermewa haalt Lineas sterke partners in huis. Zij beschikken over de nodige expertise om een toekomstbestendige vloot op Europees niveau te helpen uitbouwen. Door onze krachten te bundelen kunnen nieuwe technologieën, zoals Digital Automatic Coupling (DAC) en het European Train Control System (ETCS) versneld worden ontwikkeld en uitgerold. Deze innovaties zijn immers cruciaal voor een groener en efficiënter spooraanbod dat de Modal Shift ondersteunt en promoot, en dat bijdraagt tot de verwezenlijking van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen."

Rob Dee, CCO van Beacon: "Dat Lineas voor de sale-and-leaseback van 109 T77-locomotieven voor Beacon heeft gekozen, stemt ons uiteraard bijzonder tevreden. We kijken ernaar uit Lineas middels verbeteringen aan deze activa te helpen om de Modal Shift op het Europese spoorwegnet te realiseren en om de onderneming bij te staan in haar verdere groei.”

David Zindo – Voorzitter van Ermewa Group: “Wij zijn verheugd en trots dat Lineas met ons in zee gaat voor deze transactie waardoor de onderneming kapitaal kan vrijmaken om verder te investeren in groei en in transformatieprojecten. Lineas en Ermewa zijn beide grote spelers op de Europese spoorvrachtscène en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de verschuiving richting het spoor zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor zowel de bestaande als toekomstige vrachtspoorclientèle. Wij kijken ernaar uit om met Lineas te kunnen werken aan nieuwe wagonconcepten, nieuwe technologieën en aan innovatie om deze ambitie waar te maken.”

Lineas zal de activa verder blijven inzetten voor haar dagelijkse activiteiten en blijft de entiteit die instaat voor het upgraden en onderhouden ervan (ECM – Entity in Charge of Maintenance).

Lineas werd bij deze transactie bijgestaan door door Apex Rail en Allen & Overy LLP.


Over Beacon
Beacon Rail Leasing is een leasemaatschappij voor rollend materieel met hoofdkantoor in Luxemburg die zich richt op de Europese en Britse markt. De portefeuille van Beacon Rail Leasing zal na afronding van deze transactie bestaan uit 489 locomotieven, 1.100 goederenwagons en 575 passagiersvoertuigen en intercityrijtuigen in 17 Europese landen. Beacon Rail Leasing levert oplossingen op maat voor rollend materieel en gaat er prat op flexibel te zijn en in te zetten op samenwerking, en dit ten bate van alle betrokkenen.
https://beaconrail.com/en/

Over Ermewa SA (Lid van Ermewa Group)
Ermewa SA is Europees marktleider op het gebied van leasing van wagons. De onderneming zorgt via haar Europese netwerk van gecertificeerde ateliers en partners voor onderhoud, herstellingen en exploitatie. Dankzij haar vloot van 44.000 wagons bedient de onderneming alle segmenten, gaande van het vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke vloeistoffen, gassen; bulk en diverse ladingen zoals food- en non-foodproducten. Via haar netwerk van 16 kantoren in Europa biedt Ermewa SA meer dan 120 verschillende types van wagons voor industriële bedrijven, spoorwegoperatoren en transportbedrijven. Ermewa SA is een onderdeel van Ermewa Group waartoe eveneens Eurotainer, Raffles Lease and Demi behoren die het beheer en de leasing van ISO tankcontainers aanbieden. Inveho werkplaatsen maken de portefeuille van Ermewa Group compleet. Hun dienstenaanbod omvat de bouw, het onderhoud en de reparatie van spoorvoertuigen.
www.ermewa.com

 

Nieuws