Modal Shift

Rail Freight Forward

Lineas is een van de stichtende leden van Rail Freight Forward, een coalitie van Europese spoorgoederenvervoerders die het negatieve effect van goederenvervoer op onze planeet en mobiliteit drastisch willen verminderen door innovatie en een intelligentere vervoersmix.

Het vrachtvervoer is goed voor bijna 10% van de totale CO2-uitstoot in Europa. Dat mag niet verwonderen wanneer we weten dat 75% van alle transport over de weg, met vrachtwagens, gebeurt. Elk jaar verliest iedere chauffeur 120 uur in de files en sterven er 50.000 mensen voortijdig omwille van luchtvervuiling en wegongevallen.

Naar verwachting groeit het goederenvervoer tussen nu en 2030 nog met 30%. Dat is ongeveer de omvang van de hele Duitse markt voor goederenvervoer ofwel 1 miljoen extra vrachtwagens op de Europese wegen. Indien er niets verandert zal de impact op ons milieu en onze samenleving rampzalig zijn.

Er is dringend nood aan een modal shift van de weg naar het spoor. Vrachtvervoer via het spoor is immers een veel klimaatbewustere keuze. De feiten liegen niet: bij vervoer per spoor wordt 9 keer minder CO2 uitgestoten, 6 keer minder energie verbruikt en 8 keer minder luchtvervuiling veroorzaakt. Daarnaast biedt het vervoer per spoor een oplossing voor ons mobiliteitsprobleem.

De Rail Freight Forward coalitie heeft de ambitie om tegen 2030 niet minder dan 30% van het vrachtverkeer via het spoor te laten verlopen. Hoe ze dit willen bereiken lees je op www.railfreightforward.eu.

Wat moet er in België gebeuren?

Op 14 december 2018, bij de VN Klimaatconferentie van Katowice (Polen), lanceerde Rail Freight Forward zijn actieplan om de negatieve impact van het vrachtvervoer op de planeet en de mobiliteit te verminderen. Dit plan, dat uitlegt welke voorwaarden vervuld moeten zijn om de modal shift te laten slagen, werd ook nationaal toegelicht door het nieuwe Belgian Rail Freight Forum, bestaande uit spoorvrachtoperatoren actief in België.

In België heeft het Belgian Rail Freight Forum de ambitie om tegen 2030 het volume van per spoor vervoerde goederen te verdubbelen. Ze willen dit doen door te blijven focussen op vernieuwende oplossingen die met het wegtransport kunnen concurreren op het vlak van frequentie, betrouwbaarheid, flexibiliteit, prijs en dienstverlening.

Daarnaast vraagt het Belgian Forum de regering om een transportbeleid uit te werken dat aanzet tot een gezonde modal mix, met vrachtvervoer als basis. Ze vragen de regering specifiek om actie te ondernemen op drie niveaus:

  1. Infrastructuurbeheerder Infrabel moet de taak, het mandaat en de middelen krijgen om een kwalitatief spoorwegennet te ontwikkelen en te beheren, in overeenstemming met de noden en mobiliteit van klanten.
  2. De regering moet het voor bedrijven eenvoudiger en goedkoper maken om voor spoorvervoer te kiezen. Dit kan door een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten om vrachtwagens tot bij het spoor te brengen, alsook van de kosten van de eerste en laatste kilometer.
  3. De overheid zou het voorbeeld van naburige landen als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland moeten volgen. Deze landen hebben bewust beslist om de kosten van treinpaden, dat is de kost die operatoren betalen voor het gebruik van de spoorwegen, gevoelig te verlagen.

Als we erin slagen om tegen 2030 het volume dat per spoor vervoerd wordt te verdubbelen, vermijden we niet alleen 90.000 vrachtwagens op de weg, maar ook elk jaar de uitstoot van 1,5 miljoen ton CO2 en van 2.000 ton fijn stof!

Voor meer informatie verwijzen we naar ons witboek http://www.railfreightforward.eu/belgium.