Connecting Europe Facility                                                                                                        
Het CEF-programma draagt bij tot de implementatie van het Trans-European Transport Network (TEN-T), door de financiering van belangrijke projecten voor een upgrade van de infrastructuur en het wegwerken van bestaande knelpunten, alsook het promoten van ook duurzame en vernieuwende mobiliteitsoplossingen. De projecten beslaan alle EU-lidstaten en alle transportmodi (weg, spoor, zeevaart, binnenvaart, lucht), en ondersteunen co-modaliteit in het vervoer, alsook logistiek en innovatie.

Met Europese steun werken Lineas en de andere partners rond de volgende acties:

LoNofts 1

In overeenstemming met het Europese beleid en de beslissing van de buurlanden om NDTAC-systemen te implementeren, heeft Lineas beslist om zijn wagons uit te rusten met stille remblokken. Na studies en tests op het vlak van remtechnologie rusten we nu de platte wagons 300 LGNSS en 798 SGNSS uit met LL-remblokken IB116.  De wagons worden in verschillende Europese landen en in delen van de TEN-T kernnetwerkcorridors gebruikt.

LoNOfts 2

Deze actie beoogt de uitrusting van 4.157 wagons met composiet-remblokken. De wagons worden gebruikt voor het vervoer van conventionele vracht en Intermodal Transport Units (ITU) op de TEN-T kernnetwerkcorridors Rijn-Alpen, Noordzee-Oostzee en Noordzee-Middellandse-Zee. Ze zullen worden uitgerust met stille composiet-remblokken (LL) die in de EU goedgekeurd zijn voor internationaal vervoer. Hiermee zal het remgeluid van deze wagens met 7 tot 10 dB (A) worden verminderd.

Eleta

Deze actie is erop gericht om software voor het delen van trackinginfo en ETA (geschatte aankomsttijd) te implementeren voor een reeks bestaande goederenvervoerdiensten per spoor door intermodale operatoren, hoofdzakelijk in de kernnetwerkcorridor Rijn-Alpen. Het beter delen van realtime trackinginfo en ETA onder spoorinfrastructuurbeheerders, spoorwegmaatschappijen, intermodale operatoren, terminals en eindgebruikers (verzenders) is van groot belang voor het verbeteren van de efficiëntie van de logistieke teken en het concurrentievermogen van het spoor ten opzichte van het wegvervoer. De resultaten van de actie onderbouwen het werk door de lidstaten en de Europese instellingen voor het wegwerken van wettelijke, operationele en technische belemmeringen voor de elektronische uitwisseling van informatie bij vrachten waarvoor vervoer over de weg en het spoor worden gecombineerd.

 

ETCS

De actie is een onderdeel van het Belgische ETCS Masterplan en de strategie van de begunstigden om het bestaande rollend materieel te migreren naar ERTMS. Het betreft de aanpassing van 42 locomotieven van het type HLE 13 met ETCS Level 1 en 2, Baseline 3. Ze zullen worden gebruikt voor vracht op het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk in België, alsook voor de grensoverschrijdende diensten met Frankrijk en Luxemburg. De actie omvat zowel het ontwerpen van de prototypes als de ombouw. Dit zal leiden tot een verbetering van het verkeersmanagement, de veiligheid en de interoperabiliteit op het volledige Belgische spoorwegnet en de grensoverschrijdende delen met Frankrijk en Luxemburg, alsook van de kwaliteit van de goederenvervoerdiensten per spoor.